Zamocowania termoizolacji fasadowych

KWB + KKI Kotwa do istniejącej konstrukcji nośnej

KWB + KKI Kotwa do istniejącej konstrukcji nośnej

NKRK Kołek rozporowy

NKRK Kołek rozporowy

KRK Kołek rozporowy

KRK Kołek rozporowy

ISO-CLIP kołnierz dociskowy kotew do ścian trjwarstwowych

ISO-CLIP kołnierz dociskowy kotew do ścian trjwarstwowych

PW Puszka wentylacyjna

PW Puszka wentylacyjna

K-KFS Frez do termoizolacji

K-KFS Frez do termoizolacji

LPC Łącznik profili startowych

LPC Łącznik profili startowych

FTF Mocowanie naroży do termoizolacji

FTF Mocowanie naroży do termoizolacji

HR Hak rusztowaniowy

HR Hak rusztowaniowy

HRK Kołek rozporowy do haka rusztowaniowego

HRK Kołek rozporowy do haka rusztowaniowego